RAPORT DE AUTOEVALUARE

Perioada: 2003-2008

 

 

1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea: INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA COMPLEMENTARA SI ALTERNATIVA BUCURESTI (INMCA)

 

1.2. Statutul juridic: INMCA este o institutie publica, persoana juridica romana aflata in subordinea Ministerului Sanatatii Publice

 

1.3. Actul de infiintare: Ordinul M.S. Nr. 1198 din 01.11.1990; Ordinul Nr. 447 din 2.06.2000 emis de M.S., Ordin M.S.P. Nr. 1329 din 26.07.2007

 

1.4. Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori: 1973

 

1.5. Director general/Director: Dr. Florin Clement BRATILA

 

1.6. Adresa: corp 2A, Sos Panduri nr.22, sector 5, Bucuresti, CP 050653

 

1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: Tel Secretariat/ Fax: +021-4100309; Tel Serv Administrativ: +021-4100309; Tel Director General: +0214109687;Mobil: +0731004253; E-mail:

inmca_bucuresti@yahoo.com, inmc@medicinacomplementarasialternativa.ro,

pagina de web in constructie: www.medicinacomplementarasialternativa.ro

 

2. Domeniul de specialitate

2.1. Conform clasificarii UNESCO: 32

2.2. Conform clasificarii CAEN: 8512

 

3. Starea unitatii de cercetare-dezvoltare

3.1. Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare,

directiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

 

Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa Bucuresti (INMCA), este o unitate medicala subordonata direct Ministerului Sanatatii, infiintata in baza Ordinului Nr. 1329/26.07.2007 emis de Ministrul Sanatatii si in temeiul HG Nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii Nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin transformarea Centrului National de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti(CNAH infiintat potrivit Ordinului nr. 1198/15.10.1990, emis de catre Ministerul Sanatatii in temeiul Hotararii de Guvern nr. 961/1990).

INMCAB functioneaza ca un ambulator de specialitate pe baza de contract incheat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti.

INMCAB este un centru integrat de terapie, invatamant, cercetare si indrumare metodologica de specialitate in domeniile acupuncturii si tehnicilor inrudite, homeopatiei si api-fitoterapiei.

       INMCAB desfasoara urmatoarele activitati: “asistenta medicala de specialitate, cercetare stiintifica si indrumare metodologica in domeniile: acupunctura, homeopatie, mijloacelor terapeutice traditionale extrem-orientale; colaboreaza cu unitati sanitare, unitatile de invatamant medical si de cercetare stiintifica de specialitate, in formarea post-universitare a personalului de specialitate in domeniile acupuncturi, homeopatiei, fitoterapiei, mijloacelor terapeutice traditionale extrem-orientale, psihoterapiei, laserterapiei, precum si al mijloacelor terapeutice complementare occidentale”. INMCAB aplica integrarea Medicinii Traditionale Extrem Orientale (MTEO), a noilor directii a Medicinii Complementare, Homeopatiei si Apifitoterapiei cu Medicina Alopata, bazat pe recomandarile recente ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO), a metodologiei adoptate de catre Uniunea Europeana (UE) si  standardelor Nord Americane (FDA standards) in domeniu.

      

       Obiectivele de activitate ale INMCA sunt:

           

            1.Acordarea de asistenta medicala, cercetarea stiintifica, invatamant si indrumare metodologica in domeniile medicinei complementare: Acupunctura, Homeopatie, Api-fitoterapie, Bio-stimulare laser de mica putere, Laser-Acupunctura, Electro-Acupunctura, Moxa si termoacupunctura, Magnetoterapia, Ultrasono-Acupunctura, Fitoterapia traditionala, Suplimente nutritionale, Psihoterapia M.T.E.O. (Medicina Traditionala Extrem-Orientala), Masaje M.T.E.O.

            2. Institutul  desfasoara activitate de cercetare stiintifica in domeniile enumerate anterior avand ca scop: stabilirea de norme, tehnici de lucru, noi metodologii, indicatii terapeutice, identificarea riscurilor potentiale sau a efectelor secundare rezultate din aplicarea metodelor si tehnicilor utilizate in practica clinica, colaborareaza cu alte institutii medicale sau cu cercetatori independenti pentru realizarea Ghidurilor de practica Medicala in domeniile enuntate si pentru diseminarea rezultatelor cercetarilor proprii. Activitatea de cercetare stiintifica se realizeaza prin incheierea de contracte individuale sau colective in parteneriat public, privat sau mixt.

            3. Acordarea de asistenta medicala sub forma de ambulator de specialitate (consultatii, tratamente, explorari functionale si de laborator). Asistenta medicala putand fi acordata in baza contractelor incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate sau cu alte institutii medicale sau nemedicale, sau cu plata la cererea pacientilor.  

4.  Incheierea de parteneriate si colaborari cu institutii sau organizatii cu profil similar, medicale sau nemedicale din tara sau strainatate.

5. Organizarea in incinta proprie de farmacii sau puncte farmaceutice cu profil naturist destinat pacientilor proprii sau externi.

6. Organizarea de congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde nationale si internationale.

7. Promovarea si sustinerea infiintarii unor catedre de medicina complementara (Acupunctura, Homeopatie, Apifitoterapie, Tehnici conexe) in Universitatile de stat sau private.

       Activitatea de invatamant medical se desfasoara prin organizarea si desfasurarea de programe educationale proprii avizate de Colegiul Medicilor din Romania, prin participarea la programele de invatamant postuniversitar organizate in cadrul atestatelor de studii complementare de catre Institutul de Perfectionare a Personalului Medical Superior al Ministerului Sanatatii Publice si organizarea activitatii de lucrari practice in programele educationale avizte.

       8. Desfasoara activitate de consultanta si indrumare metodologica pentru Centrele, Cabinetele si specialistii din domeniu cu profil similar obiectului de activitate prezentate mai sus.

       9. Promovarea unor norme sau standarde profesionale si de etica ridicate valabile in spatiul Uniunii Europene, inclusiv prin organizarea periodica a unor cursuri de pregatire si perfectionare a personalului propriu sau din alte institutii de profil.

       10. Implementarea unui sistem informational integrat al Institutului.

 

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora:

 

INMCA a avut mai multe proiecte care au fost valorificate in cadrul institutiei, au fost diseminate in cadrul manifestarilor stiintifice nationale sau internationale, au fost communicate in reviste sau carti de specialitate. Din proiectele derulate in cadrul temelor contractate cu Academia de Stiinte Medicale mentionam:

 

Primul proiect: „Studiu corelational privind oboseala si refacerea dupa efort prin metode conventionale si metode originale de monitorizare bioenergodinamica apartinand MTEO si acupuncturii, la sportivi de performanta”

Scopul proiectului a fost înregistrarea unor parametri complecsi specifici fenomenului acupunctural, bioelectrici, termodinamici, de bio-electroluminescenta si a unui psihotest MTEO cat si a unor parametri caracteristici reactivitatii nervoase vegetative periferice in corelatie cu date privind reactivitatea cardiovasculara, economia cardiaca de efort, travaliul total realizat, consumul maxim de oxigen. Proiectul s-a realizat intr-un trial standard de efort pe cicloergometru, realizat pe un lot de sportivi antrenati (fotbalisti), comparativ cu un lot de subiecti neantrenati. Proiectului s-a realizat la Centrul de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti in colaborare cu echipa de fotbal Sportul Studentesc si Institutul de Medicina Sportiva Bucuresti. Studiul a pus in evidenta corelatii statistic semnificative intre metodele conventionale de monitorizare a efortului si oboselii postefort (grupate in probele ASTRAD –RHYMING) si proba standard de efort a Institutului de Medicina Sportiva Bucuresti si metodele neconventionale de monitorizare a fenomenelor bioenergetice apartinand medicinei traditionale Extrem Orientale (MTEO) si acupuncturii (electronografia metode originale de inregistrare electro-termo-dermale computerizate, tehnica RYODORAKU, psihotest MTEO computerizat, fotopletismografia digitala si reactometria neurovegetativa. Prin metodele neconventionale MTEO deplin corelabile cu metodele clasice de uz curent s-au pus in evidenta fenomenele energetice informationale, electrodermale, psiho-somatice si acupuncturale care vin sa completeze rezultatele obtinute din probele standardizate. Institutul Naţional pentru Medicina Complementara si Alternativa Bucureşti a avut rolul de lider in desfasurarea proiectului avand ca parteneri echipa de fotbal Sportul Studentesc si Institutul de Medicina Sportiva Bucuresti.

Pentru realizarea proiectului s-au adunat fonduri atât din surse proprii ale Institutului cat si din donaţii, astfel Institutul a contribuit cu 30% iar sponsorii: Uniunea Naţionala a Transportatorilor Rutieri din România, Banca Comerciala Romana, Banca Comerciala „Ion Tiriac” cu 70% totalizând suma totala in valoare de 4 500 E. Coordonatorul proiectului a fost Dr. Florin Bratila in calitate de manager, avand deja o vasta experienta in medicina generala si cu o puternica activitate in medicina complementara fiindu-i  conferit titlul de ,,Observator oficial permanent al dezvoltarii acupuncturii pe plan mondial” la conferinta mondiala WFAS de la Beijing 1987

 

Al doilea proiect: „Studiul punctelor active din astmul bronsic in sistem informatic electrodermic”.

Scopul proiectului a constat in determinarea caracteristicilor biofizice a punctelor de acupunctura la bolnavi cu astm bronsic, determinarea gradului de corelatie cu stadiul bolii si stabilirea unei metode de explorare reproductibile care poate fi utilizata in monitorizarea tratamentelor aplicate bolnavilor cu astm bronsic. A fost stabilita o Metoda originala de Explorare Eletrodermica a Acupunctelor la Bolnavi cu Astm Bronsic. Amplasamentul proiectului s-a realizat la Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa Bucuresti.Rezultatele proiectului: Monitorizarea unei serii referinta de acupuncte considerate specifice la bolnavi cu astm bronsic, comparativ cu martori considerat clinic normali au pus in evidenta particularitati functionale distincte. Modificarile functionale si cele patologice identificate prin metodologia utilizata sunt corelabile cu starea de boala, cu stadiul si intensitatea acesteia, pun in evidenta dezechilibre energetice si electrodinamice care se manifesta la nivelul unor puncte functional-active, adevarati senzori dar si efectori ai electrostaziei organice.

Pentru realizarea proiectului s-au utilizat fonduri din Contractul de Cercetare-Dezvoltare  No. 349/25.08.1995, totalizand suma de aprox USD 2000$/ an. Managementul proiectului. Coordonatorul proiectului a fost Dr. Corneliu Moldovan in calitate de manager, avand deja o experienta remarcabila in oncologie, in cercetarea stiintifica interdisciplinara, in proiectarea si testarea de echipamente medicale computerizate  si cu o indelungata activitate in medicina complementara.

 

Al treilea proiect: „Cercetari clinico-functionale privind eficienta tratamentului prin acupunctura  si  laseracupunctura in astmul bronsic” si „Eficienta  laseracupuncturii  in tratamentul  formelor  cortico-dependente de  astm  bronsic” Scopul proiectului a fost de punere la punct a unei metode obiective si reproductibile de testare a eficientei laser-acupuncturii in cazul bolnavilor cu astm bronsic, in stadiile initiale de boala, dar si in cele depasite terapeutic si in formele corticodependente si de testare a metodei in trialuri clinice randomizate, dublu orb sau placebo-controlate. Amplasamentul proiectului s-a realizat la Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa Bucuresti in colaborare cu Spitalul Clinic Coltea si Catedra de Medicina Interna a UMF Carol Davila. Rezultatele proiectului. Proiectul  a  evaluat eficienta terapeutica a Laser-acupuncturii in diminuarea dozelor necesare de corticoterapic si in ameliorarea obiectiva (spirometrie computerizata;  PEF prin metoda Peak Flow Whistle; nr. respiratii/min) si subiectiva (dispneea si  starea de confort respirator) apreciate printr-un algoritm complex de estimare (SA) a  acuzelor pacientului.

Pe baza studiilor efectuate s-a pus in evidenta faptul ca: laserterapia acupuncturala produce cert o ameliorare a ventilatiei bronsice, intr-un studiu controlat (metoda “dublu-orb”/ loturi randomizate), comparativ cu laseracupunctura placebo. Laserterapia acupuncturala, metoda relativ simpla, fara efecte secundare sau adverse, se poate asocia tratamentului medical conventional, la bolnavi in diferite stadii de astm bronsic, contribuind la obtinerea unor efecte terapeutice superioare sau la diminuarea necesarului de medicamente administrat bolnavilor.

Pentru realizarea proiectului s-au utilizat fonduri din Contractul de Cercetare-Dezvoltare  No. 606/1 25.04.1996 tema A1/ Act aditional Nr. 868/04.06.1997; totalizand suma de aprox USD 2000$/ an.

Coordonatorul proiectului a fost Dr. Corneliu Moldovan

 

Al patrulea proiect: „Monitorizarea  neurovegetativa  a  terapiei  laser-acupunctice  in hipertensiunea arteriala  esentiala, stadiile  I SI II”. Scopurile proiectului au fost: dezvoltarea unei metode de selectie obiectiva si de monitorizare computerizata a pacientilor cu hipertensiune arteriala esentiala pentru optimizarea laserstimularii acupuncturale aplicate in scop terapeutic bonavilor. Sursele de finanţare pentru pentru proiect şi sumele cu care au contribuit. Pentru realizarea proiectului s-au utilizat fonduri din Contractul  de  finantare  Nr. 570/ 24.07. 2000 Nr. Tema  din Anexa 2-Macheta I:  B35/ 3 iulie 2000; totalizand suma de aprox USD 2000$/ an.

Coordonatorul proiectului a fost Dr. Corneliu Moldovan.

 

Al cincilea proiect: DEZVOLTAREA UNUI POL DE EXCELENTA PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM PILOT DE STUDIU MULTIDISCIPLINAR AL STRESSULUI (Pol-Stress)/ Proiect IMPACT: 1420/ 13-09-2008/ are drept scop realizarea unui POL DE EXCELENTA la nivel national prin studiul, diagnosticul si tratamentul multidisciplinar al stressului, utilizand metode si tehnici apartinand de medicina alopata, de medicina complementara si de medicina traditionala extrem-orientala. Proiectul se incadreaza in Axa prioritara 2- CDI, domeniu de interventie 2. Investitii in infrastructura de Cercetare Dezvoltare - Inovare si dezvoltarea capacitatii administrative; operatiunea orientativa (b) dezvoltarea de poli de excelenta. Polul de excelenta va gestiona managementul integrat al stressului pe categorii de risc populational, in scopul diseminarii si aplicarii cunostiintelor si experientei dobandite intr-o retea nationala.

Pentru realizarea proiectului s-a efectuat studiul de fezabilitate (master plan).

Coordonatorii proiectului sunt: Dr. Corneliu Moldovan si Dr. Florin Bratila

 

 

3.3. Situatia financiara - datorii la bugetul de stat: 0

 

4. Criterii primare de performanta

punctaj

──────

4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

4.1.1.

Număr de lucrări ştiinţifice*4)

0

x30

0

4.1.2.

Punctaj cumulat ISI*5)

0

X 5

0

4.1.3.

Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6)

0

X5

0

 

Total punctaj cap. 4.1

 

 

0

(Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)

 

4.2. Brevete de invenţie

   

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

4.2.1.

Număr de brevete

1

X30

30

4.2.2.

Număr de citări de brevete în sistemul ISI

0

X5

0

 

Total punctaj cap. 4.2

 

 

30

(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)                                              

   

4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

(Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

4.3.1.

Număr de produse, tehnologii, studii, servicii

0

x20

0

 

Total punctaj cap. 4.3

 

 

0

(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)

 

Total punctaj cap. 4:                                                                                                                30

 

5. Criterii secundare de performanţă

5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

5.1.1.

Număr de lucrări

48

x 5

0

 

Total punctaj cap. 5.1

 

 

240

(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)

 

                                                                                                                      

5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program   

                                               

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

5.2.1.

Număr de comunicări prezentate

10

x 5

50

 

Total punctaj cap. 5.2

 

 

50

(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)   

                                                                                                     

5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

5.3.1.

Număr de modele, normative, proceduri etc.

1

x 5

0

 

Total punctaj cap. 5.3

 

 

0

(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)

 

Total punctaj cap. 5 :                                                                                                    290 puncte

 

 

6. Prestigiul profesional

6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

 

Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea

 

x 20

0

 

Nr.

Nume   

Titlul revistei/editurii

 

 

 

 

6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)

   

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

1

Număr de prezenţe

 

x 10

0

 

Nr.

Nume   

Titlul revistei/editurii

1

 

 

 

6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

1

Număr de premii

 

x 20

0

 

Nr.

Nume   

Premiul

Anul

1

 

 

 

 

6.4. Premii naţionale ale Academiei Române

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

1

Număr de premii

1

x 20

0

 

Nr.

Nume   

Premiul

Anul

1

 

 

 

 

 

6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

1

Număr de conducători de doctorat

 

x 10

0

 

Nr.

Nume   

1

 

 

 

6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

 

Nr.

Criteriu

Nr.

Factor

Punctaj

1

Număr de doctori în ştiinţă

2

x 10

20

 

Nr.

Nume    

1

Florin Bratila

2

Camelia Petrescu

 

 

 

Total punctaj cap. 6:                                                                                                       20 puncte

Total punctaj cap. 4+5+6:                                                                                            340 puncte

 

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare in domeniul pentru care se face evaluarea

(in perioada pentru care se face evaluarea):

 

7.1. Numarul si valoarea contractelor de cercetare

internationale finantate din fonduri publice: 0

7.2. Numarul si valoarea contractelor de cercetare

internationale finantate din fonduri private: 0

7.3. Numarul si valoarea contractelor de cercetare

nationale finantate din fonduri publice: 0

7.4. Numarul si valoarea contractelor de cercetare

nationale finantate din fonduri private: 0

7.5. Alte surse:

7 bis. Venituri realizate din activitati economice

(servicii, microproductie): -

 

8. Resursa umana de cercetare

(situatia va fi prezentata pe ani)

 

8.1. Total personal de cercetare care realizeaza

venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/ din care doctori in stiinta: 4

 

 

 

PERSONAL CERCETARE

Nr

Anul

CSgr1/DS

CSgr2/DS

CSgr3/DS

CS/DS

AC

Aux

Total

1

2008

0

(3/2)

1

3

0

0

(3) 4

2

2007

0

(2/2)

1

3

0

0

(2) 4

3

2006

0

(2/2)

1

3

0

0

(2) 4

4

2005

0

(2/2)

1

3

0

0

(2) 4

5

2004

0

(2/2)

1

3

0

0

(2) 4

6

2003

0

(2/2)

1

3

0

0

(2) 4

 

CSgr1/DS –cercetator stiintific (gradul)/din care doctori in stiinta

(3/2)- 3 cercetatori gr. II care nu fac partet din colectivul de cercetare dar sunt implicati direct in activitatea de cercetare stiintifica. AC:asistenti cecetare; AUX: personal auxiliar

8.1.1. Cercetatori stiintifici gradul 1 (profesori)/

din care doctori in stiinta: 0

8.1.2. Cercetatori stiintifici gradul 2 (conferentiari)/

din care doctori in stiinta: 2/1

8.1.3. Cercetatori stiintifici gradul 3 (lectori)/

din care doctori in stiinta: 1

8.1.4. Cercetatori stiintifici/ din care doctori in stiinta: 3

8.1.5. Asistenti de cercetare: 0

8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 0

8.2. Date privind perfectionarea resursei umane

8.2.1. Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza in unitatea de cercetare-dezvoltare la data completarii formularului: 0

8.2.2. Numar de teze de doctorat realizate in unitatea de cercetare-dezvoltare in perioada pentru care se face evaluarea: 0

 

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

 

9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 0

Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul in care este acreditat

 

9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani:

Nr. crt. Echipamentul Anul fabricatiei /Valoarea /Sursa de finantare a investitiei

 

Nr. crt

Echipamentul

Anul fabricatiei

Valoarea

Sursa de finantare

1

Echograf portabil cu anexe

 

25982,83

sponsorizare

2

Aparat BTL 5810 cu anexe

2006

15637.00

 

sponsorizare

3

Aparat BTL 5290

2006

18717.63

 

sponsorizare

4

Laser BTL

2004

7705.33

 

sponsorizare

5

Laser BTL

2004

7705.33

 

sponsorizare

6

Aparat EKG portabil 6 canale+software

2006

6900.00

sponsorizare

7

20x Calculatoare IBM retea, 20x Monitoare Compacq

?

?

sponsorizare

8

Aparat sterilizare EC-50

2007

2725.10

 

sponsorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2                                                                                              INMCA

 

 

Criteriul/Factorul de importanta

Numar

Factor

Total

A. REZULTATELE ACTIVITATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 

 

 

A1. Criterii pimare de prformanta

 

 

 

1. Lucrari ISI, total 2003-2008

0

 

 

 2. Factor de impact cumulat al lucrarilor ISI 2003-2008

 

 

 

3. Citari ISI, total 2003-2008

0

 

 

4. Brevete de inventie

1

30

30

5. Citari in Sistemul ISI ale cercetarilor brevetate

 

 

 

6. Produse si tehnologi rezultate din activitatea de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

0

 

 

A2. Criterii secundare de performanta

 

 

 

1. Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate fara cotatie ISI

48

5

240

2. Comunicari stiintifice prezentate la Conferinte internationale

10

5

50

3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate, realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar

 

 

 

B. PRESTIGIUL PROFESIONAL

 

 

 

1a. Membrii in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute ISI sau incluse in baze internationale de date si colective editoriale internationale

 

 

 

1b. Recenzori

0

 

 

2. Membrii in colectivele de redactie recunoscute national

0

 

 

3. Premii internationale obtinute prin proces de selectie

0

 

 

4. Premiile Academiei Romane

0

 

 

5. Numar de conducatori de doctorat, membrii ai unitatii de cercetare

0

 

 

6. Numar de doctori in stiinta, membrii ai unitatii de cercetare

2

10

20

TOTAL GENERAL (A+B)

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4.2.

Brevete de invenţie

 

Nr.crt.

Anul

Denumire Brevet/CBI / autori

Nr.brevet/nr.CBI

Anul acordarii

1

2007

« Dispozitiv multifunctional :-Ampermetru – releu de protectie – contactor magnetofluidic » Brevet national

Dan Buioca,Aurora Stanci, Camelia Petrescu

Nr. A/01473 -

2007

 

Anexa 4.3

Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).

 

Nr.crt.

Anul

Produs

Beneficiar

2007- prezent

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5.1.

Lista de lucrari publicate

 

Nr.

crt.

Anul

Lucrarea

Revista (fara cotatie ISI)

Autor

 

1

2008

Pulsed electromagnetic therapy  in acupuncture

Romanian Journal of Acupuncture, Vol.1, Nr.1-2, 2008, pp 39-40, ISBN 978-973-1755-38-0

 

C. Moldovan

2

2008

Computerized Music-Acupuncture in the stimulation of the YANG Channels

Romanian Journal of Acupuncture, Vol.1, Nr.1-2, 2008, pp 40-41, ISBN 978-973-1755-38-0

 

F. Bratila,

C. Moldovan

3

2008

A case of trigeminal neuralgia treated by traditional Chinese medicine

Romanian Journal of Acupuncture, Vol.1, Nr.1-2, 2008, pp 92-

ISBN 978-973-1755-38-0

 

A.Popescu

I.Gheorghe

F. Bratila

 

 

4

2008

The recovery of the degenerative arthritis of the knee by acupuncture

Romanian Journal of Acupuncture, Vol.1, Nr.1-2, 2008, pp 100- ,

ISBN 978-973-1755-38-0

 

R.Dragu

5

2008

Actualities in the herbal treatment of chronic viral hepatitis

Romanian Journal of Acupuncture, Vol.1, Nr.1-2, 2008, pp 102-

ISBN 978-973-1755-38-0

L-I.Calinesti

6

2007

Music Acupuncture Stimulation Method

Romanian Journal of Internal Medicine (Rom.J.Intern.Med.), Ed.Acad.Rom., Volume 45/No.4/2007, pp. 407-411.

 

F. Bratila,

C. Moldovan

7

2007

Biophysics behavior of acupuncture points irradiated with low energy lasers

Romanian Journal of Internal Medicine, Ed.Acad.Rom., Volume 45/No.3/2007, pp. 281-285.

 

C. Moldovan

8

2007

Digital electro- acupuncture in the recovery of the patients with post-stroke hemiparesis

Rev. Rom. Acupuncture, Nr. 1-2, 2007, p. 27-29

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

9

2007

Time and the acupuncture phenomenon

Rev. Rom. Acupuncture, Nr. 1-2, 2007, p. 14-15

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

10

2007

Acupunctural treatment of osteoartritis of the knee

Rev. Rom. Acupuncture, Nr. 1-2, 2007, p. 14-15

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

A.Popescu

G-P Urdareanu

F.Bratila

11

2006

Electrodynamics’ and Thermodynamic behavior of Acupuncture Points Irradiated with Low Level Lasers

Paper Collection “The Third International Academic Conference on Traditional Chinese Medicine Engineering-TCME 2006”, December 6-8, Shanghai, R.P.China, pp 74-76

 

C. Moldovan

12

2006

Method of Digital Controlled, Music Acupuncture Stimulation

Paper Collection “The Third International Academic Conference on Traditional Chinese Medicine Engineering-TCME 2006”, December 6-8, Shanghai, R.P.China, pp 76-78

 

F. Bratila,

C. Moldovan

13

2006

A new complementary treatment method in periodontal disease: simoultaneous laser and electric acupuncture

Rev. Rom. Acupuncture, Vol.1, Nr. 1, 2006,

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

C.Marian

14

2006

Musical acupuncture stimulation of the Lung Meridian (LU) and of the Kidney Meridian

Rom. Acupuncture, Vol.1, Nr. 1, 2006

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila

C. Moldovan

15

2006

The acupuncture, phytotherapy, homeopathy in chronic diseases, therapeutical efficencyes

Rom. Acupuncture, Vol.1, Nr. 1, 2006, p44

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

I.Dumitrescu

M.Dumitrescu

16

2005

Tissue diagnostic using the low level laser reflectance on the acupuncture loci

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp9-13

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

17

2005

Recuperarea prin metode conventionale complementare in oboseala si stres

ISBN 973-7728-42-4, ISBN 973-738-035-5 Editura Electra , Splaiul Unirii 313, sect 3, Bucuresti, 2005, pag.368+ 13 planse

F. Bratila

 

18

2005

Low level laser-acupuncture and bronchial asthma: a double blind randomised study

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005pp 14-18

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

19

2005

Metoda originala de monitorizare a eficientei tratamentelor acupuncturale si homeopatice in tumorile benigne de san

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 24-31

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

I. Dumitrescu

C. Moldovan

20

2005

Thermal signature of the acupuncture points

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 72-73

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

21

2005

Digital, trans-coutaneous electro-stimulation of acupuncture points

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 73-75

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

22

2005

Astm bronsic nocturn prin reflux gastro-esofagian, particularitati de tratament acupunctural

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 79-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

I.Gheorghe

A.Popescu

23

2005

Cervical spondylosys

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 79-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

R.Ungureanu

M.Radu

24

2005

The interaction between the acupuncture points and the low-level laser radiation

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 90-91

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

25

2005

Tratamente alternative in sechele dupa accidente vasculare cerebrale ischemice

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 92-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

A.Andreescu

26

2005

Tratamentele nevralgiilor de trigemen prin acupunctura si laserterapie

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 95-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

A.Capisizu

27

2005

Corelatii MTEO cu metoda RYODORAKU si terapia florala Bach

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 97-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

L.Vlasceanu

F.Faur

28

2005

Chinese traditional herbs in Romanian flora

Rev Rom Acupuncture, Vol.III.1-2, 2005, pp 98-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

A. Popescu

29

2004

Low powered, non-invasive laser & electric stimulation technology in acupuncture

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004, ISSN 1233-1754, Cod CNCSIS:93

pp 25-26

C. Moldovan

30

2004

Synergetics in acupuncture

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp 20-21

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

31

2004

Low-level laser-acupuncture and bronchial asthma: a long term double-blint crossover study

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp 18-20

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

32

2004

Thermal Signatures of the acupuncture points

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp 72-73

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

33

2004

Essential high blood pressure in the 1st and 2nd stage treated with western drugs and/or phytotherapy

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp30

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

A.Popescu

G-P.Urdareanu

34

2004

Original monitoring method for acupuncture and homeopathy tratment efficency in patients with benign breast tumors

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp33

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

I.Dumitrescu

C.Moldovan

M.Dumitrescu

35

2004

Modern possity of treatment selection of chronical tabagism through acupuncture

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp36

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

V.Ochisor

I.Gheorghe

36

2004

Evaluarea efectului stimularii punctului de acupunctura prin analiza variabilitatii ritmului cardiac

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp36

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

I.Gheorghe V.Ochisor

 

37

2004

Linear scleroderma treated with PELLAMAR. Case study

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp40

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

L-I.Calinesti

38

2004

The treatment with Eridiarom in diabetes mellitus of maturity

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp41

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

L-I.Calinesti

39

2004

Acupuncture and Immunity

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp43-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C-M.Caba

40

2004

On the physiopathological energetic disorders of the stomach

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp44-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

E.Bradin

V.Matache

41

2004

Trigeminal neuralgia

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp45-

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

M.Radu

R.Ungureanu

42

2004

BA GUA punct de pornire in abordarea MTEO

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp46-48

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

D.Marinescu

D.Ungureanu

43

2004

The treatment of sports musculary contusion by traditional Chinese medicine (TCM) methods

Rev Rom Acupuncture, Vol.II.1-2, An 2004,  pp48

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

A.Capisizu

44

2003

Bio-electrical phenomena in acupuncture

Rev. Rom. Acupuncture, vol. 1, Nr.1, 2003, pp.13-17

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

45

2003

Electro-acupunctura transcutanata in combinatie cu fitoterapia chineza in tratamentul pacientilor cu hemipareze post accidente vasculare cerebrale

Rev. Rom. Acupuncture, vol. 1, Nr.1, 2003, pp. 8-12

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

F. Bratila,

C. Moldovan

46

2003

Protocoale informatizate de laseracupunctura in tratamentul bolnavilor hipertensivi

Rev. Rom. Acupuncture, vol. 1, Nr.1, 2003, pp35-39

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

C. Moldovan

47

2003

Utilizarea extractului de namol Pellamar ca adjuvant al acupunturii

Rev. Rom. Acupuncture, vol. 1, Nr.1, 2003, pp49-50

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

L-I.Calinesti

V.Matache

48

2003

Studiu preliminar de testare a eficientei terapiei acupuncturale si homeopatice la bolnavi cu scleroza multipla

Rev. Rom. Acupuncture, vol. 1, Nr.1, 2003, pp49-50

ISSN 1233-1754

Cod CNCSIS:93

I.Dumitrescu

49

2002

Refacerea dupa stresul psiho-fizic

Ed Hermes ISBN 973-99700-9-5, Ed Transport rutier S.A., Bucuresti , 2002, 320 pag

F.Bratila

50

2002

Laserterapia de joasa energie si laseracupunctura, terapii complementare in tratamentul bolnavilor cu hipertensiune arteriala esentiala in stadii incipiente de boala

The XIVth National Acupuncture Congress with International Participation, October 10-12, 2002,  SINAIA – ROMANIA, Congress Papers

C. Moldovan

51

2002

The acupuncture electrostatic imagery (esi©) base for dynamic monitoring of acupoints bioelectric’s activity

The XIVth National Acupuncture Congress with International Participation, October 10-12, 2002,  SINAIA – ROMANIA, Congress Papers

C. Moldovan

52

2002

The place of low level laser-acupuncture therapy in the reabilitation of the patients with herniated lumbar disk

The XIVth National Acupuncture Congress with International Participation, October 10-12, 2002,  SINAIA – ROMANIA, Congress Papers

C. Moldovan

53

2002

Transcoutaneous electro-acupuncture combined with chinese herbs in the treatment of the patients with post stroke hemiparesis

The XIVth National Acupuncture Congress with International Participation, October 10-12, 2002,  SINAIA – ROMANIA, Congress Papers

F. Bratila,

C. Moldovan

54

2002

Metode complementare in tratamentul durerii lombare joase: laseracupunctura asociata cu fitoterapia cu produse originale

Revista de Aparatura Medicala (RAM: ISSN-1454-4717), Nr.27/ 2001/ p 22-

C. Moldovan,

I. Moraru

55

2001

Terapii complementare in hipertensiunea arteriala. Laseracupunctura monitorizata prin reactometrie neurovegetativa computerizata  in tratamentul bolnavilor hipertensivi in stadii incipiente de boala

Revista de Aparatura Medicala (RAM: ISSN-1454-4717), Nr.25/ 2001/ p  5-7

 

C. Moldovan

56

2001

Bio frecventa spectrala (BFS), metoda novatoare in terapia medicala

Revista de Aparatura Medicala (RAM: ISSN-1454-4717), 24/ 2001/

 

C. Moldovan

57

2000

Mecanismele de actiune ale Laserterapiei de Joasa Energie

Revista de Aparatura Medicala (RAM: ISSN-1454-4717), 14/ 2000/ p 22 -

 

C. Moldovan

58

2000

Low Level Laseracupuncture Bioeffects

The IV-th National Congress of Physical and Rehabilitation Medicine with International Participation, Bucharest 19-21 Octobre, 2000. Printed matter, 10, 112. (ISBN 973-9394-53-1).

 

C.Moldovan,

F.Bratila

59

2000

Ghid de Electroterapie si Fototerapie

Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara 2000,

ISBN 973-8109-02-7

 

D.Nemes

M. Dragoi

C. Moldovan

I. Gheorghe

T.Trascau

60

1999

Laserterapia de Joasa si Infrajoasa Energie

Revista de Aparatura Medicala (RAM), 10/ 1999/ p 11-.

 

C. Moldovan

61

1998

Use  of  a  multi- therapeutic  adaptive  system in bioenergetic  regulatory  techniques (ELAS Dual Low Power Lasers – Stimulator, Electro-Stimulator

Printed Matters, The VIth International Conference of the European Medical Laser Association (EMLA), June 3th-June 5th, Bucharest, Romania.

 

C. Moldovan

62

1997

Biophysics approach of the skin surface interactions with low-laser radiation

 

Proceedings of the ROMOPTO’ 97. May 1997, pp10-13

 

C. Moldovan

63

1997

Use of the Low Power Lasers in Medical Practice

Curierul SRLMB (Romanian Laser Society in Medicine and Biology, Bucharest Branch), Nr. 3-4, 1997, pp 13-16. Bucharest, Romania.

 

Antipa

I.Brukner

C.Moldovan

V.Stanciulescu E.Ionescu

V.Vasiliu

64

1997

Light Therapy

Rev. Rom. Acupunctura Nr. 2/ 1997, pp 16-20

I.Gheorghe

C.Moldovan

I.Mamulas

65

1995

Diagnosticul in acupunctura

Editura Paco 1995, Bucuresti

 

F. Bratila

E.Parvu

66

1995

Multiwave low laser therapy in the pain treatment

Proc.SPIE 2461, pp395-398 (1995) Library of Congress Catalog Card No.94-74950. USA.

 

C. Moldovan

C. Antipa

F. Bratila

I. Brukner

V. Vasiliu

67

1995

Low energy lasers - a synthetic view

Proc.SPIE 2461, pp366-374 (1995), Library of Congress Catalog Card No.94-74950. USA

C. Antipa

C. Moldovan A.Podoleanu

68

1995

Osteoarthrosis and nonarticular rheumatism treated by Low Laser

Proc.SPIE 2461, pp420-423 (1995), Library of Congress Catalog Card No.94-74950. USA.

 

C. Antipa

C. Moldovan N.Crangulescu A.Podoleanu

V.Vasiliu

69

1995

Diagnosticul in acupunctura

Editura Paco 1995, Bucuresti

 

F. Bratila

E.Parvu

70

 

Sinergetica în acupunctură

Revista Română de Acupunctură, vol. II, nr. 1–2, 2004, p. 20–21.

 

F. Bratila

C. Moldovan

P. Constantinescu

71

1994

Low Eenergy Laser Use in Medicine

and Biology

Laser and Technology, Vol.4, No.3, Sept.-Dec. 1994: pp51-62.

C. Antipa

C. Moldovan A.Podoleanu

72

1994

Knowledge-Based, Low Energy Laser Therapy System

European Society for Medical Decision Making Fifth Biennial Conference, October 2-4, 1994, Printed Matter, No.4: pp. 6-8. Lille, France.

 

C. Moldovan

73

1994

Harmonic Low Laser Therapy, a Symphony for Health

The George Enescu Society of the United States, Inc.:

Proceedings of 19th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and

Sciences, Smith College, November 3, 1994: p8. USA.

 

C. Moldovan

F.Bratila

74

1994

Music Acupunctural Electrostimulation Therapy

The George Enescu Society of the United States, Inc.:

Proceedings of 19th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and

Sciences, Smith College, November 3, 1994: p8. USA.

 

F.Bratila

C. Moldovan

 

 

 

 

Anexa 5.2

 

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program

 

 

Nr.

crt.

Anul

Lucrarea

Conferinta Internationala

Autor

 

1

2008

Distributed Instrumentation and geographic Information System for Dolphins’ Environment Assessment

 

2008 IEEE INTERNATIONAL Instrumentation and Measurement Technology Conference, 12-15 May 2008, Vancouver, Canada

J.Sacramento, O.Postolache, Camelia.Petrescu, Pedro Girao, G.Patricio,

2

2008

România şi exigenţele europene în domeniul ştiinţei şi cercetării - premise pentru o dezvoltare durabila

Modalitati de sprijinire a inovarii si transferului tehnologic. Oportunitati si bariere” Editia V, 27.05.2008, organizator CITAf, Bucuresti

Florian Ciorobea, Liliana Stefanescu, Camelia Petrescu, Chirita Anca Liana

3

2008

Magnetic microstructure of ferrofluids investigations by means of microSR-method

Balcaniada de Fizica 2008 Universitatea Ovidius Constanta

M.Balasoiu, V.L. Aksenov, L.Vekas, C.Petrescu

4

2008

Robust-adaptive flux observer in high performance vector control of induction motors”

19th international symposium on power Electronics Electrical Drives,Automation and motion- Ischia Italia

C.Filote, C.Ciufudean,A.Graur, A,M,Cozgarea, D.Amarandei,C.Petrescu

5

2007

Comparative Analysis of the High Speed streams in Solar Wind during Four Solar Cycles

Fourth European Space Weather Week

Bruxelles, Belgia, 04-09.11.2007.

 

Camelia.Petrescu

6

2007

Politici si strategii de mediu ca instrumente de management la nivel national

 

Conferinta: “Informarea, constientizarea si implicarea activa a cetatenilor judetului Constanta asupra necesitatii protectiei mediului si educarea ecologica a tinerei generatii – Organizator ECOM Romania

Ciorobea Florian Georgica

Georgeta Stefanescu

Camelia Petrescu

Anca Liliana Chirita

7

2007

Expertiza termica si energetica a unei cladiri de locuit individuale –

Universitatea Politehnica Bucuresti – Centrul de formare continua energie Mediu (Oct.2007)

C.E. Mladin, T.Popa, Camelia Petrescu; Georgeta Stefanescu

8

2007

ROMSC 2007 „Advanced studies of the Fe3O4 nanoparticles from D2O based fersofluids by means of positive polarised mouse”

 

 

Organizator- Universitatea Ioan Cuza Iasi

 

M.Balasoiu, SC Barsov, D. Bica, L.Vekas, S.I.Lorokiov; V.A Zhukov, V.L.Akrenov, V.p Koptev, E.N. Komorov; V.n Duginov; S.M. Mikirtychjants; S.A Kotov; K.I. Gartoj;

C. Petrescu; G.v.Schubakov; T.N.Mamedov

9

2006

Method of Digital Controlled, Music Acupuncture

The Third International Academic Conference on Traditional Chinese Medicine Engineering-TCME 2006”, December 6-8, Shanghai, R.P.China

F. Bratila,

C. Moldovan

10

2006

Electrodynamics’ and Thermodynamic behavior of Acupuncture Points Irradiated with Low Level Lasers

The Third International Academic Conference on Traditional Chinese Medicine Engineering-TCME 2006”, December 6-8, Shanghai, R.P.China

C. Moldovan